PRODAJANAJAM

Tip nekretnine

Lokacija

Općina

Županija

Cijena

Površina (m2)

PRODAJA / ZEMLJIŠTA

ZAPREŠIĆ 892.890 €

 • Cijena

  802890

 • Valuta

  EUR

 • Županija

  Zagrebačka

 • Naselje

  Grad Zaprešić

 • Površina zemljišta

  8.921 m2

 • Tip zemljišta

  građevinsko

 • Namjena zemljišta

  komercijalno

 • Broj parcela

  4

 • Oblik zemljišta

  Pravokutan

 • Položaj zemljišta

  ravnina

 • Uz cestu

  Da

 • Tip ceste

  asfaltirana cesta

 • Struja

  DA

 • Vodovod

  DA

 • Kanalizacija

  DA

Građevinsko zemljište poslovno proizvodne namjene, 8.921 m2

Građevinsko zemljište ukupne površine 8.921 m2 nalazi se na području Grada Zaprešića.

Pravokutnog je oblika, uz asfaltiranu cestu i potrebnu infrastrukturu.

Uvidom u prostorno plansku dokumentaciju predmetne čestice nalaze se unutar neizgrađenog izdvojenog građevinskog područja, izvan naselja, poslovne namjene, planske oznake K ili proizvodne namjene, planske oznake I.

Ujedno, nalaze se unutar područja gospodarske namjene, planskih oznaka: K1 – poslovna, pretežito uslužna, K2 – poslovna, pretežito trgovačaka, I1 – proizvodna, pretežito industrijska i I2 – proizvodna, pretežito zanatska.

Zapadni dio površine nalazi se unutar zone gradnje građevinskog područja naselja – zona individualne i niske gradnje, dok se preostali dio nalazi unutar zone gradnje građevinskog područja naselja izvan naselja.